A kemestaródfai iskola története

A kemestaródfai gyerekek az 1908-1909-es tanévig Vasaljára jártak iskolába, a taródfai iskolaépület története valamikor 120 évvel ezelőtt vette kezdetét, de a pontos időpontot nem ismerjük. Most álljon itt pár adat és név az iskolával kapcsolatban:

  • Az 1873-74-es tanévben tanfelügyelői látogatás volt az iskolában. A látogatás során feljegyzéseket tettek, Taródfáról, Besfáról és ahogy akkor írták Kémes Málról a távolság miatt nagyon kevés gyerek járt át az iskolába. A tanfelügyelő javasolta, hogy még egy tantermet építsenek, vagy egy iskolát kell építeni Besfán a gyereklétszám miatt.
  • 1919-ben a Tanácsköztársaság bukása után összeírták azokat a tanerőket, akiket vizsgálat alá vontak, hogy a Tanácskormányt támogatták. Így aztán vizsgálatot indítottak többek között Oláh Szidónia kemestaródfai tanító ellen is.
  • Az első tanév, amiről adat van az-az 1908-1909-es tanév, amikor Torma József volt a tanító. Az 1910-1911-es tanévben is Torma József volt a tanító, de az igazgatói feladatokat Czedera Mátyás plébános látta el. Torma József az 1916-1917-es tanévig volt Taródfán, közben Papp Gyula személyében az 1913-1914-es tanévtől egy segédet is kapott. Ezután Oláh Szidónia lett a kántortanító. Az igazgatói teendőket viszont továbbra is Czedera atya látta el. Szidónia 1919-ig tanított Taródfán, amikor is perbe fogták és elbocsátották, mondván, hogy szimpatizált a Tanácsköztársasággal és támogatta azt. Oláh Szidónia helyére Páll Józsefné került, aki viszont csak az 1919-1920-as tanév végéig volt Taródfán. 1920-ban ugyanis jött a Balaton házaspár (Balaton Lajos és Balatonné Király Gizella), akik hosszú évtizedekig tanították a gyerekeket. Balaton Lajos igazgató-tanító 1947-ben meghalt, helyét felesége vette át. Az 1948-49-es tanévben özv. Balaton Lajosné volt az igazgató-tanító és Bulin Piroska segítette a munkáját. A kemestaródfai iskolát is 1949-ben államosították. Az átadás-átvételről a leltár megtalálható a csákánydoroszlói iskola irattárában. Az iskolaépület mintegy 120 éves lehet, hisz az 1870-es évek végén merült fel először, hogy iskolát kellene építeni Taródfán és 1908-ban már biztosan tanítottak az iskolában, de építésének pontos dátumát nem ismerjük.