A kemestaródfai templom története

Taródfát, Besfát és Kemesmált a Batthyány-féle vizitáció a következőképpen említi 1758-ból:

Taródfa, Besfa és Kemesmál a Mindszenti plébánia filiái. Besfán a földesúr és egyben a patrónus Nádasdy Leó gróf. Taródfán libertínusok a földesurak. Kemesmálon Batthyány Lajos gróf a földesúr. Besfán 31 áldozó és 14 nem áldozó katolikus van, Taródfán 16 áldozó és 43 nem áldozó katolikus van, Kemesmálon 25 áldozó és 13 nem áldozó katolikus van.

A jelenleg is meglévő kis templom 1914-ben épült. Védőszentje Sarlós Boldogasszony. Az 1914-ben épült templom helyén egy kis fa kápolna állt, de az 1900-as évek legelején egy tűzvészben leégett. A leégett kápolna helyére építették a mai templomot. Az építési munkálatokat az Erdődy család kezdeményezte a helyi plébánossal Czedera Mátyással közösen. A munkálatokból a falusi földművesek, cselédek is kivették a részüket. A munkálatokat a püspök atya nem nézte jó szemmel, ezért a templom felszentelésére nem is jött el, azt Czedera atya szentelte fel. A kemestaródfai fára a templom megépülésétől 1999-ig Vasaljához, majd Pálmai atya lebetegedése után Körmendhez tartozott. A megyéspüspök 2007-ben a csákánydoroszlói plébániához csatolta Kemestaródfát, ahova mind a mai napig tartozik.

Események a templom életéből

A templom több viszontagságot, 2 világháborút és az 56-os eseményeket is túlélte. 1944-ben például a szentmisét, ami addig délután 14 órakor volt, délelőtt 11 órára hozták előre, mert később már nem volt biztonságos a légiveszély miatt.

A felszabadítás után a taródfai plébániaépület egyik szobáját lefoglalta a szovjet hadsereg, ezért a hittant egy lakóházban kellett megtartani a gyerekeknek.

A következő évek katasztrófái negatívan befolyásolták a kemestaródfai egyházközség életét. 1946-ban hatalmas jégverés pusztított a faluban, ami megrongálta a templom tetőszerkezetét és a plébánia épületét. 1947 márciusában a nagy hóolvadás után a Pinka folyó kilépett a medréből úgy, hogy a Kemestaródfát Vasaljával összekötő útszakaszt teljesen elzárta. Ezért a plébános heteken keresztül csak nagy kerülővel Horvátnádalja felől érkezve tudta a feladatát ellátni. Sőt 1950-ben még nagyobb árvíz sújtotta a falut, mely még a Pinka hidat is elvitte. Ismét kerülővel kellet a falut megközelíteni. A helyzet olyan súlyos volt, hogy a gyerekek hittan oktatása heteken keresztül szünetelt.

1953. július 1-vel a szombathelyi Egyházmegyei Hatóság Petres Józsefet nevezte ki plébánosnak Vasaljára, ezáltal Kemestaródfán is Ő lett a plébános. 1955 februárjában bekötötték a villanyt a kemestaródfai templomba. 1965-ben Petres József megbetegedett, nem tudta a plébánosi teendőket ellátni, ezért helyére Póka Jenőt nevezték ki. 1967-ben kívül-belül teljes tatarozást végeztek a kemestaródfai templomon. A toronysisakot felújították és csatornát szereltek fel. 1972-ben teljesült Kemestaródfa nagy vágya, vasárnaponként lett szentmise a faluban. 1974 tavaszán lebontották a taródfai templom sekrestyéjét és egy újat, nagyobbat építettek helyette. 1975 őszén gyűjtés volt a faluban. Szőnyegekre gyűjtöttek, melyeket az ősz folyamán raktak le a templomban és a sekrestyében.

1977-től a plébánosi teendőket Vasalján és ezzel Kemestaródfán is Pálmai Kálmán látta el. 1981-ben újabb fejlesztések történtek. Lefestették a templomtornyot, 4 új vaskeretes külső ablakot raktak be, egy szembemiséző oltárt kapott a templom és két olvasóállványt is elhelyeztek. 1983-ban a templom harangjának a villamosítása és a Tabernákulum aranyozására került sor. 1987-ben lecserepezték a templomnak a tetejét, valamint a fűtést is korszerűsítették. Villamos padfűtés készült. 1991-ben kívülről bevakolták, valamint belülről kifestették az épületet. 1992-ben a harmóniumot újították fel, mely mind a mai napig jól működik.

2001-ben 1,5 millió forint pályázati pénzből a templom külsejének a tatarozását végezték el.

Az utolsó felújításra 2008-ban került sor. Ekkor a vizesedés ellen az egész templom alját szigetelték. Az összes cserép kicserélésre került a tetőn, új csatornát kapott az épület. Az egészet belülről kifestették, valamint 1 méter magasan falburkolót helyeztek el. A padok alját leszigetelték, továbbá az egész templomot lelapozták. Az összes villamossági és fűtési rendszer ki lett cserélve. A költségek elérték a 6 millió Forintot.

2009-ben a templom előtti tér térkövezése, valamint az emlékművek díszkivilágításának a beüzemelése valósult meg.

Kemestaródfán Sarlós Boldogasszony búcsú van július 2. utáni első vasárnapon.