120 éves a Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2017.08.02

120 éves a Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Fennállásának 120 éves évfordulóját színvonalas ünnepséggel ünnepelte meg a Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A Taródfa-Besfai Önkéntes tűzoltó Egyesület megalakulását Czedera Mátyás atya kezdeményezte, aki haláláig az egyesület elnöke is volt. 1897. január 5-én a Magyar Királyi Belügyminisztérium elfogadta az egyesület alapszabályát, ezzel megalakult az egyesület. Az első világháborúban sok tűzoltó részt vett, sajnos közülük többen nem tértek haza a frontokról.

Az első nagy próbatétele a tűzoltóknak 1911-ben volt, amikor hatalmas tűz tombolt Kemesmálon. A tűz megfékezésére még csak gondolni sem lehetett, akkor lángok voltak. Leégett az egész falu. A jobbára nád és zsuppfedeles házak között rendkívüli gyorsasággal terjedtek a lángok, melyeket valószínűleg gyerekek okoztak, akik egy szénakazalon játszottak.

1922-ben zászlót kapott az egyesület. A zászlóanyai szerepre az ivánci Sigray grófnét kérték, fel, aki elfogadta a felkérést. 1952. július 10-én tűz volt Kemestaródfa község Fő utcájában, mely több házat érintett. Az oltásban a környék tűzoltói is kivették a részüket. A tüzet egy eltévedt jelzőrakéta okozta, mely ráesett egy zsuppfedeles házra. A kár elérte a 200.000 Ft-ot.

1959-ben felépült a régi Tűzoltó szertár, amit a régi bolt, most vadászház mellé építettek. Az 1965-ös nagy árvíz alatt a tűzoltó egyesület több tagja árvízi készületet tartott, segített a bajba jutottakon.

1966. május 29-én nagyszabású tűzoltó versenyt rendeztek Kemestaródfán. Közel 100 csapat érkezett a helyszínre. 1969-ben Kemestaródfát a Vasaljai Közös Tanácshoz csatolták. 1972. február 26-án tartandó gyűlésen azt a döntést hozták, hogy az önálló Kemestaródfai Tűzoltó Egyesület megszűnik és a vasaljai tűzoltó csapathoz lesz csatolva. 1975-ben megalakult a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melybe a taródfai csapat is beletartozott.

A rendszerváltást követően az 1992. február 28-án megtartott közgyűlésen Kemestaródfa bejelentette kilépési szándékát a Vasaljai Közös Tűzoltó Egyesületből. 1992. március 17-én megalakult az önálló Kemestaródfai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ami fennáll mind a mai napig.

1993. július 18-án átadták az új tűzoltó szertárat, melyet az Önkormányzat épített sok társadalmi munkával. Ugyanebben az évben gróf Alfons Mensdorf megvásárolta Krieglach tűzoltóságától a régi tűzoltó autót, melyet a szertár avatásakor a kemestaródfai tűzoltó egyesületnek adományozott. 1995-től kezdve az egyesület minden évben nyert kisebb nagyobb pályázati összegeket így eszközparkja folyamatosan bővült mind a mai napig. Az egyesület idén elfogadta az új alapszabályt, így törvényesen tud működni.

Július 30-án délután 13:30-kor gyülekeztek a helyi és meghívott tűzoltók, és tűzoltó vezetők a helyi Művelődési Házban. Majd átvonultak a tűzoltó szertárhoz, ahol megkoszorúzták az elhunyt tűzoltók márványtábláját. A koszorúzás után Orsos Zoltán atya Kemestaródfa plébánosa szabadtéri szentmisét celebrált az elhunyt és élő tűzoltók tiszteletére. Szentbeszédében méltatta a kemestaródfai tűzoltókat.

A szentmise végén ünnepélyes csapatgyűlés zajlott, melyben először Bombolya János az ÖTE elnöke köszöntötte a vendégeket. Majd egy vers elmondása után Sass Mónika ismertette az egyesület 120 éves történetét.

A történeti ismertetőt követően Takó Gábor polgármester, majd Kovács Balázs tűzoltó őrnagy, végezetül Takó Gyula az ÖTE parancsnoka köszöntötte az egybegyűlteket.

Közben a díszszalagok felkerültek a tűzoltó zászlóra, majd az emlékérmek átadása következett. Bombolya János, Horváth Ferenc, Horváth Sándor, Pendli Richárd, Szájer Gergely és Viserálek László 10 éves szolgálatáért vehetett át emlékérmet. Belső János, Fülöp Zsolt, Kovács Tibor, Meixner László, Takó Imre 25 éves szolgálat után érdemelte ki a kitüntetést. Zimits Tibornak 50 éves szolgálata után járt az érem. Cséve Jenő 60 éves szolgálatáért kapott kitüntetést. Márfi József 65 éves szolgálatáért poszthumusz kitüntetést kapott. Végezetül Egyed József 70 éves tűzoltó szolgálatáért kapott emlékérmet.

A Szózat dallamai után a díszgyűlés végeztével a kulturális műsor következett. Fellépett a Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes, valamint énekelt a Csákánydoroszlói Vegyeskar.

A kulturális program után, tűzoltó bemutató zajlott a labdarúgó pálya melletti részen, melyet a körmendi hivatásos tűzoltók tartottak és melyet érdeklődve figyelt a szépszámú érdeklődő.

Az ünnepség hivatalos része ezzel lezárult, a nap végén a helyi ÖTE minden érdeklődőt megvendégelt egy tál gulyással.

Miród Gábor