56-os események Kemestaródfán

1956.10.27

Az 1956-os események Kemestaródfán

Dr. Zmics Béla visszaemlékezéseiből összeállítva

Az 56-os pesti eseményekről a kezdetekben nem sokat lehetett tudni, csak amiket a rádióban lehetett hallani. Rádió is csak keveseknek volt, így aztán nagy érdeklődéssel hallgatták a faluban, ha Pestről bármilyen érdemi információ érkezett. A forradalom kitörésének napján azonnal elkezdődött Kemestaródfán is a ruha, élelmiszer gyűjtése a pesti forradalmároknak.

Október 27-én falugyűlést tartottak a Művelődési Házban melyen nagyrészt a fiatalok vettek részt. A gyűlésen 1-2 durva mondat elhangzott, de egyébként atrocitás nem történt. Az addigi tanácselnököt leváltották, újat választottak, valamint választottak titkárt és tagokat is. Másnap október 28-án a falusi emberek az iskolába mentek, ahol Tóth József előbb elszavalta a Nemzeti Dalt, majd levették a falról a Sztálin és Rákosi képet, és egy feszületet helyeztek fel helyükre. Ezután a falu népe a határhoz ment, abból a célból, hogy utat nyissanak Ausztria felé. Egy sorban felszedték az aknákat, a kerítést meg egyszerűen vágóeszközzel elvágták. Ezután a falu lakossága naponta elment a határon túl lévő szomszédos faluba Lovászadra (mai Luising), ahol nagy örömmel köszöntötték, testvéreiket, barátaikat, ismerőseiket, akiket 1949, az aknazár letelepítése óta nem láttak. Az élelmesebbje azonnal tojással és egyéb élelmiszerrel kereskedni kezdett, akkor még Ausztriában is elfogadták a Forintot.

Itt Kemestaródfán az 56-os események idején nem folyt vér, holott a faluban volt a határőr laktanya, de a katonák nem avatkoztak be az eseményekbe, sőt a Körmenden lévő orosz laktanya katonái sem foglalkoztak az eseményekkel. November 4-én vasárnap ide is hamar eljutott a hír a szovjet támadásról. A faluban az ellenállás mellett döntöttek. Ezért egy lövészárkot ástak a fiatalok a külső erdő elé, majd puskákkal és kézigránátokkal felszerelkezve befeküdtek a lövészárokba és várták a szovjet katonákat. De azok nem jöttek, ezért a fiatalok tanakodni kezdtek, hogy mitévők legyenek, majd sokan a távozás mellett döntöttek. És elindult a végeláthatatlan menet Ausztria felé Kemestaródfán keresztül. Sokan megcsókolták a földet mielőtt átlépték a határt, majd a Miród-forrás kegyhelynél elmondtak egy utolsó imát. Nemcsak kemestaródfaiak mentek át itt a határon, hanem sok más, szomszédos faluban lévő, vagy az ország más részéről érkezett ember. Rengeteg budapesti forradalmár távozott Kemestaródfánál az országból. A Miród-forrásnál és a két víz között mintegy 3000 menekült lépte át a határt egy új élet reményében. Több neves ember mellett itt távozott külföldre Szigeti József volt ivánci plébános, aki az 1956-os ivánci eseményekben aktívan kivette a részét, és emiatt menekülnie kellett.

Megsínylette a falu az elvándorlást, szinte nem volt olyan család a községben, amelyből valaki ne távozott volna külföldre, amíg a határt le nem zárták újból. Sőt egész családok távoztak és kezdtek több-kevesebb sikerrel új életet idegen országban. Az itthon maradók siratták a távozókat, a távozók siratták az itthon maradottakat. Szülők a gyereket, gyerekek szüleiket. Aztán 1957 elején egy orosz tank érkezett a mai glóbusz környékére, majd az ágyúcsövét a falu felé fordítva jelezte, hogy lezárult a határ a menekültek előtt.

Most felolvasásra kerülnek azoknak az embereknek a nevei, akik eltávoztak Kemestaródfáról november 4 után:

Benczik János, Benczik József, Bognár Ferenc, Bognár Ferencné, Bognár János, Bognár József, Császár János, Császár Mária, Cséve Ilona, Cséve József, Farkas János, Farkas József, Fülöp Gyula, Fülöp László, Hertelendi József, Holtai József, Horváth Ferenc, Horváth Ferencné, Horváth Imre, id.Horváth Sándor, Horváth Sándorné, ifj.Horváth Sándor, Hosszúfaludiné, Hosszúfaludi János, Kalamár János, Kozó Mária, Mazalin Gyula, Mazalin Gyuláné, Márton Imre, Márton József, Mesterházi Magdolna, Molnár Ferenc, Molnár Gyula, Mosolits László, Nagy Gizella, Nagy Lajos, Nagy Lajosné, Nagy Rozália, Nagy Sándor, Nagy Sándorné, Németh Erzsébet, Németh Gabriella, Németh Gyöngyi, Németh Gyuláné, Németh József, Németh Józsefné, Németh Zoltán, Németh Zsuzsanna, Spaits Ferenc, Spaits István, Spaits Mária, Szuper Ernő, Takács Ferenc, Takó György, Takó János, Takó László, Tóth Géza és családja, Tóth János, dr. Zimics Béla, Zsámpár Ferenc, Zsámpár István, Zsámpár József.