Az Önkormányzat munkája (2014 október - 2019 szeptember)

2019.10.01

Kemestaródfa község Önkormányzatának munkája


2014. október-2019. szeptember


2014 október 12 és 2014. december 31 között.


 • 2014 október végén a KPM leaszfaltozta (kopóréteggel borította) a Kemesmáli utca egy nagy részét a vasúti átjárótól a buszmegállóig.

 • Az önkormányzat 9.420.000 Ft-ot nyert az Önhiki pályázaton.


Összes bevétel, fejlesztés 2014 október és 2015. január között: 9.420.000 Ft


2015


Beruházások, fejlesztések


 1. Kemesmáli temetőbe a víz és a villany bevezetése, a temetői út lekavicsozása és a millenniumi emlékmű díszkivilágítása. Beruházás költsége: 1.000.000 Ft.

 2. Tündérkert létesítése, díszkapu felállítása, őshonos fák ültetése, kerítéssel való körbekerítése. Beruházási költség: 300.000 Ft

 3. Közösségi Ház kialakítása a volt orvosi rendelőből. Beruházási költség: 9.023.000 Ft.

 4. A volt iskolaépület külső felújítása. Benne aljzatszigetelés, az összes nyílászáró cseréje, külső fali hőszigetelés, padlásszigetelés, külső vakolás, stukkók felrakása. Beruházási költség: 23.000.000 Ft

 5. Mikrobusz pályázat. Egy új Opel Vivaro mikrobusz vétele. Nyertes pályázat: 10.160.000 Ft. A régi buszt 3.000.000 Ft-ért értékesítettük.

 6. 2 db közlekedési tükör feltétele 23.000 Ft/db. 1 db lámpatest feltétele (Fő út 41.) 100.000 Ft.

 7. Kátyúzás 600.000 Ft.

 8. Az optikai kábelt az ősz folyamán behúzták a községbe.

 9. A régi virágtartók helyébe új virágtartók kerültek elhelyezésre a Faluszépítő Egyesület jóvoltából.

 10. A tűzoltószertárban a bojler ki lett cserélve.


Egyéb pályázatok


 1. Nyertes értéktár pályázat, melyből szentképek, gyertyák, képeslapok és könyvek készültek. Összeg: 1.000.000 Ft.

 2. Önhiki pályázat 2.000.000 Ft.


Egyéb


 1. Teleki út 2 (Kutyás ház). A kutyákat január 26-án egy összehangolt akcióval eltávolítottuk a faluból Kiss Sándor jegyző úr hathatós segítségével. Ezek után az Önkormányzat 500.000 Ft-ért megvásárolta a házat, hogy oda többé a kutyatulajdonos visszaköltözni ne tudjon. A vásárlás után az ingatlant 1.500.000 Ft-ért értékesítettük Hajós Gábor úrnak.

 2. A tavasz folyamán a Vasi AMP Kft kérésére értékesítettük a Vadászház melletti önkormányzati területet, mivel azt az Önkormányzat használni nem tudta volna és amúgy is a Kft bérelte azt már régóta. Adás-vételi összeg: 500.000 Ft

 3. Szintén a tavasz folyamán értékesítettünk a Biovéd 2005 Kft részére egy kisebb ingatlant 50.000 Ft-ért, amit már régóta a kft tartott rendben.

 4. Viserálek Kálmánné részére az Ő kérésére értékesítettük a 190-es hrsz-ú ingatlant 100.000 Ft-ért. Ezt a területet Ő gondozta évtizedek óta.

 5. Tóth család ingyen az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 43-as hrsz-ú ingatlanban található tulajdoni hányadait.

 6. Áprilisban társadalmi munka keretében a taródfai temetőben kivágásra kerültek a fenyőfák.

Összes fejlesztés, beruházás 2015-ben: 51.879.000 Ft


2016


Beruházások, fejlesztések


 1. Januárban érkezett meg az Értéktár pályázat hivatalos értesítése miszerint 3 millió Ft-ot nyertünk helyi értéktár létrehozására, könyvkiadásra és erdélyi partnerünknél Nagyajtán is értéktár kiállításra.

 2. A nagyon régóta várt Településrendezési terv elkészítésére februárban nyertünk 5 millió Ft-ot. A terv azóta elkészült, Vasalján a hivatalban megtekinthető.

 3. Márciusban kátyúztunk a faluban, mely 700.000 Ft-ba került.

 4. Márciusban történt a Fő út végi romos ház elbontása. A bontás, melyet a Németh Útépítő végzett 880.000 Ft-ba került, plusz 120.000 Ft ügyvédi költség. Összesen tehát 1 millió volt a bontás, a telket minél hamarabb szeretnénk eladni, hogy az Önkormányzat pénzét visszakapjuk.

 5. Április 23-án társadalmi munka keretében a faluközpont felújítása valósult meg, lomtalanítással egybekötve. A munkálatok, kerítésbontás, emlékmű, villany bevezetése, szökőkút, virágosítás 1.200.000 Ft-ba került.

 6. Áprilisban még a ravatalozó dél oldalára tujasort ültettünk, valamint a Művelődési ház töredezett lépcsője ki lett cserélve.

 7. Tavasszal a KPM kicserélte a leszakadt hídfejet.

 8. A nyár elején 20 db Császárfát ültettünk.

 9. A faluközpontban felújításra került a kút.

 10. Falunapon került felavatásra a Gulág emléktábla, mely 300.000 Ft-ba került.

 11. A nyáron 1 ingatlan értékesítése történt, Jankó Péter 130.000 Ft-ért vásárolta meg a háza mögötti önkormányzati területet.

 12. Az ősszel felállításra került az 56-os emlékmű, melyet az Idősek Napján szenteltünk fel. Továbbá az emlékmű díszkivilágítása is elkészült. 1.200.000 Ft

Nyertes pályázatok


 • Értéktár pályázat: 3 millió Ft.

 • Bethlen Alap: 650.000 FT.

 • Településrendezési terv: 5 millió Ft.

 • 2 Gulág pályázat: 300.000 Ft és 782.000 Ft, összesen: 1.082.000 Ft

 • 56-os emlékmű pályázat: 1.049.000 Ft

 • Nemzeti Együttműködési Alap pályázatok: 2x250.000 Ft, összesen: 500.000 Ft

 • Önhiki pályázat: 390.000 Ft

 • Vas megyei pályázat: 50.000 Ft


Összes fejlesztés, beruházás 2016-ban: 13.902.000 Ft


2017

Beruházások fejlesztések

 • Kemesmáli harangláb felújítása: költség: 1.400.000 FT

 • Kemesmáli park elkészítése. Ehhez kapcsolódva a parkkal szemben lévő parkoló megvétele parkolóvá alakítása. A kemesmáli temetőbe vezető út kavicsozása, valamint a temető előtti parkoló (forduló) kialakítása. Költség: 1.500.000 FT

 • Aszfaltozás (Fő utca templom előtti szakasza 100 méter hosszan) és kátyúzás. 3.200.0000 Ft

 • Taródfai temetőbe egy új fából készült WC elhelyezése.

 • A Települési Arculati Kézikönyv elkészült Gergye Péter jóvoltából. A kézikönyv megtekinthető Vasalján a Körjegyzőségen és Kemestaródfán a Közösségi Házban előzetes bejelentkezés alapján. Költség: 1.000.000 Ft

 • A templom előtt lévő Világháborús emlékmű felújítása. Valamint a szintén a templom előtt lévő 1848-as emlékmű felújítása. Költség: 460.000 Ft

Pénzügyek, pályázatok

 • Nemzeti Civil Alap pályázat: 320.000 Ft

 • Nemzeti Kulturális Alap: 300.000 Ft

 • I Világháborús nyertes pályázat: 400.000 Ft

 • Megyei Közgyűléstől kapott összeg: 70.000 Ft


Összes fejlesztés és pályázati bevétel 2017-ben: 8.650.000 Ft

2018


Munkák és fejlesztések

 • Oltárfedés a Miród-forrás fölé: 6.200.000 FT

 • Aszfaltozás és kátyúzás (Erdődy Ilona utca, Temetői utca, a kemesmáli kis utca, Csákányi utca járda, és a Teleki utca járdájának egy 200 méteres szakasza: 21.000.000 Ft

 • Traktor és a munkagépek beszerzése: 11.200.000 Ft

 • Garázs a traktornak és a munkagépeknek: 970.000 Ft.

 • Országzászló. Ebből a címer 75.000 Ft, zászló 25.000 Ft, Turul madár 160.000 Ft, alapozás 240.000 Ft. Összesen 500.000 Ft.

 • Tűzoltó autó: 1.000.000 Ft, ebből 500.000 Ft-ot gróf Alfons Mensdorf fizetett. Valamint a régi tűzoltó autót eladtuk 500.000 Ft-ért.

 • 4 db utcanévtáblát készíttettünk (2 db Erdődy Ilona utca, 2 db Temetői utca): 140.000 Ft

 • Utánfutó vonóhorog: Az utánfutót a tűzoltó egyesület vásárolta pályázati pénzből, 500.000 Ft-ért. A kiegészítő kellékeket az önkormányzat fizette, valamint a falubuszra vonóhorgot szereltettünk. 400.000 Ft-ért. Összesen: 900.000 Ft

 • Kemesmáli buszforduló leaszfaltozása a KPM által: 500.000 Ft

 • 2018. márciusában az alapkőletétellel elindult az M8-as autóút beruházása, mely kb. 2 kilométeres szakaszon érinti Kemestaródfát.

 • A néhai Sass János háza mellett lévő parkba egy új fahíd került elhelyezésre.


Pénzbevétel, pályázatok 2018


 • Nemzeti Együttműködési Alap: 1.245.000

 • Nemzeti Kulturális Alapprogram: 400.000 Ft

 • Autómentes nap: 300.000 Ft

 • Belügyminisztérium, aszfaltozás: 21.000.000 Ft

 • Traktor és munkagépek: 11.200.000 Ft

 • Tűzoltó autó: 500.000 Ft + a régi autó eladása 500.000 Ft= 1.000.000 Ft

 • Utánfutó és műszaki 900.000 Ft.

 • Reki pályázat: 650.000 Ft

 • Megyei pályázat: 50.000 Ft


Összesen fejlesztések és pályázati pénz 2018-ban: 45.055.000 Ft

2019

 • Tavasszal a munkák a glóbuszhoz vezető út lekavicsozásával kezdődtek: 500.000 Ft

 • Az Erdődy Ilona utcába 5 db LED-es közvilágítási lámpát szereltettünk fel: 114.000 Ft

 • Tavasz folyamán az összes utcanévtáblát kicseréltük a faluban: 650.000 Ft

 • A Magyar Falu program keretében 1.140.000 Ft-ot kaptunk a falugondnok 2018-as és idei fizetésének kompenzálására.

 • A tavasz folyamán a kis Csákányi utca elején a leszakadt vízelvezetőt kicseréltük, majd utána az egész utcát aszfalttal borítottuk. Ugyanebben az időben a Teleki utcában egy 200 méteres járdaszakaszt aszfaltoztunk le. Az aszfaltozási munkák 4.500.000 Ft-ba kerültek.

 • Szintén a tavasszal elkészült az orosz hadisír a taródfai temetőben, melyet a falunapon avattunk fel. A hadisír bekerülési költsége: 476.000 Ft volt.

 • A Kulturális és Faluszépítő Egyesülettel közösen egy kiülőt helyeztünk a játszótérre. A kiülő és a lehelyezésének a költsége: 200.000 FT.

 • Szeptember végén érkezett a hír, hogy 2.000.000 Ft-ot nyertünk a Leader programban egy 1 éven át tartó gyerek és felnőtt rendezvények lebonyolítására.

Pályázatok:


 • Reki pályázat: 390.000 Ft

 • Leader pályázat kemence építés és a hozzá kapcsolódó kiülő, közösségi tér: 3.400.000 Ft

 • Vas Megyei Közgyűléstől nyert összeg: 50.000 Ft

 • NEA pályázat-Kulturális és Faluszépítő Egyesület részére: 495.000 Ft

 • Leader gyerekrendezvények 1 éven át: 2.000.000 Ft

 • Autómentes Nap pályázat: 500.000 Ft

 • Nemzeti Kulturális Alap pályázata: 300.000 Ft


Összesen 2019-ben (szeptember 25-ig bezárólag) pályázati és fejlesztési pénzek: 14.715.000 Ft


Egyéb


 • Kölcsöntörlesztés a volt iskolaépület, most közösségi ház tetőszerkezetének felújítása miatt. Az önkormányzat minden hónapban fizet 70.000 FT-ot a Kulturális és Faluszépítő Egyesületnek, hogy a Savaria Takarékszövetkezetben felvett kölcsönt vissza tudják fizetni. A kölcsönt 2014 előtt vették fel a tetőszerkezet felújítása miatt. Ennek összege: 3.500.000 Ft.


Mindösszesen 2014. október 12 és 2019. szeptember 25 között nyert pályázatok, megvalósult fejlesztések és pénzbevételek összege:


147.121.000 Ft


Rendezvények


Minden évben megrendezésre kerültek a következő rendezvények, vagy ellátogattunk megtekinteni a rendezvényt:

 • Farsang kupa asztalitenisz verseny

 • Farsangi fánksütés az egyesületek beszámolóival egybekötve.

 • Színházi előadás Zalaegerszegen, minden év tavaszán.

 • Nagypénteki keresztút.

 • Májusfaállítás

 • Falunap.

 • Idősek Napja.

 • Adventi előkészületek. 2016-tól betlehemet és adventi koszorút állítunk a falu központjába adventi időszakban. 2017-től a kemesmáli parkban is vannak adventi fények.

 • Volt májusfa kitáncolás és nyárbúcsúztató rendezvény is.

 • Baba-mama Klubot alakítottunk, mely azóta is nagyszerűen működik. Minden hónapban van valamilyen foglalkozás, vagy előadás a gyermekeknek és szüleiknek. A klub tagjai aktívan bekapcsolódtak a falu más rendezvényeinek a megszervezésébe is.

 • Autómentes napot szerveztünk 2018-ban és 19-ben, melyen nagyon sokan vettek részt és amelyeken kerékpárok kerültek kisorsolásra.

Egyedi rendezvények az elmúlt 5 évben:

 • 2016. tavaszán a megyei Karitasz csoport a Miród-forrásnál és a kultúrházban tartotta a gyűlését, rendezvényét. A rendezvényen mintegy 150 fő vett részt.

 • Ugyanezen év májusában egy balogunyomi egyházi csoport tartott misét a forrásnál, ami után meg is vendégeltük őket.

 • 2017. január 28-án a GULÁG pályázat jóvoltából egy konferencia 3 előadóval.

 • 2017. februárban Budapesten voltunk szintén a GULÁG pályázat jóvoltából, ahol a Terror Házát, a Parlamentet és a várat néztük meg.

 • 2017. augusztusában megünnepeltük az ÖTE 120 éves évfordulóját.

 • 2018. júliusában szenteltük a Miród-forrásnál a szabadtéri oltárfedést.

 • 2018. augusztus 25-én országzászló szentelés és az erdélyi partnerkapcsolatunk látogatása.

 • 2018. október 21: Tűzoltóautószentelés, útszentelés, utcanévadó ünnepség.

 • 2018. decemberében Baba-mama Klub karácsonya, Papp Ritával és Bodnár Attilával.

 • 2019. áprilisában kirándultunk egy busznyi emberrel Szlovéniába. Az út nagyon jól sikerült, ezért szeretnénk neki hagyományt teremteni.

Egyéb ügyek


 • A képviselő testületnek az alakuló ülésen első rendelete volt, hogy az újszülötteket támogassa. Az újszülött támogatás 50.000 Ft. Azóta minden újszülött megkapta az 50.000 Ft-os támogatást. Valamint a Tündérkert átadása óta minden újszülött kap egy őshonos gyümölcsfát a Tündérkertben. Az erről szóló oklevelet mindig az Idősek Napján adjuk át az érintetteknek.

 • 2015. január 26-án egy összehangolt rendőrségi és állatvédős akció keretében eltávolítottuk a kutyákat a Teleki utca 2-ből. Ezzel egy 15 éve húzódó problémát oldottunk meg, mely nagyon sok bosszúságot okozott a lakosságnak.

 • Rendeztük a sportpálya ügyét. Megegyeztünk Tóth Lászlóval és egy telekcsere jóvoltából a sportpálya az önkormányzat tulajdonába került, cserébe Tóth László egy házhelyet kapott.

 • Rendeztük a kemesmáli harangláb tulajdoni ügyét. A 2 tulajdonos az önkormányzatnak ajándékozta az ingatlant, amin a harangláb áll.

 • Támogattuk a kemestaródfai asztalitenisz csapatot, akik a megyei II. osztályt többször megnyerték, míg a megyei I. osztályban a második évadban III. helyet, bronzérmet szereztek. Azóta is sikeresen működik a csapat, de a megyei I. osztályú bajnokság átalakítása miatt a megyei I. osztályban nem tud szerepelni.

 • Különvettük a Közösségi Házat és a tűzoltó szertárt helyrajzilag. Így a 2 épület külön helyrajzi számot kapott, teljesen elkülönül egymástól, külön lehet fejleszteni, pályázni.

 • Lebontottuk a Fő utca 33 alatt található romos, balesetveszélyes házat. A telek az önkormányzat tulajdonában van, szeretnénk értékesíteni. Az ára 1 millió Ft.

 • A könyvtár könyvállományát dr. Zimicsné Molnár Julianna jóvoltából fejlesztettük, míg több tárolót, polcot is vettünk, kaptunk a könyvtárba.

 • A közösségi házba és az orvosi rendelőbe több tárgyi eszközt vettünk és kaptunk az elmúlt években (számítógép, bútor, nyomtató, stb).

 • Minden évben szerveztünk társadalmi munkát a falu csinosítása, fejlesztése érdekében. 2015-ben hármat is. Ezeken rendre nagyon sokan vettek részt és segítettek a falu fejlesztésében.

Itt engedjék meg, hogy név nélkül, de mindenkinek megköszönjem a munkáját, amit az elmúlt 5 év során a falu érdekében végzett.

Tervek 2019-2024


 • Művelődési Ház felújítása.

 • A központba a kemence felépítése, beüzemelése.

 • A Leader pályázaton nyert pénzből a 16 rendezvény lebonyolítása.

 • A Fő utca 33 szám alatti házhely értékesítése.

 • Kemesmáli temetőben a ravatalozó felújítása.

 • A tűzoltószertár tetőszerkezetének a kicserélése.

 • Templom felújítása-nyílászárók kicserélése és külső vakolás.

 • Vegyesbolt felújítása---külső vakolás, szigetelés, rámpa felújítása.

 • A Teleki és a Fő utca leaszfaltozása teljes hosszban.

 • A játszótér további fejlesztése, új játékok beszerzése.

 • A falu még szebb-több kivilágítása az adventi időszakban.

 • A rendezvények, programok megtartása.

 • Minden pályázat beadása, ami a falu fejlődését szolgálja, legyen az építéses, vagy rendezvényes pályázat.

 • A szennyvíz kérdés megoldása.

 • A sportpálya fejlesztése.---ezen kívül sportpark kialakítása.

 • Támogatások, segélyek kifizetése, az eddigi módon és rendben.

 • A falu tisztán és rendben tartása az eddigi módon.-Bérkaszálás az idős embereknél, ha igény és idő lesz rá.

 • Géppark fejlesztése. ---- traktorhoz kapcsolódó munkagépek és a közmunkások gépparkjának fejlesztése.

 • Pályázat esetén Trianoni emlékmű felépítése a 100 éves évforduló alkalmából.

 • Pályázat esetén egy emlékmű készítése a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából.

 • Mindent megtenni, amit lehet, annak érdekében, hogy a laktanya ügye végre megoldódjon.

Ehhez a programhoz kérem a támogatásukat a képviselőtársaimmal együtt.


Hajrá Kemestaródfa!


Takó Gábor

polgármester


Kovács Tibor Ötvös József

képviselő képviselő


Sass Imre Spaits László

képviselő alpolgármester