December havi hírlevél

2019.12.20

Kemestaródfai Hírlevél

2019. december

Pályázatok, munkák

A novemberi faluújság óta nagy beruházás nem történt. Továbbá pályázati döntés sem született. A templom pályázatáról a legutolsó információnk, hogy talán jövő márciusban az egyházi pályázatok elbírálásánál sikeres lesz. Várjuk a döntést. A kemesmáli buszváró és a játszótéri új játszóház teljesen elkészült. A Miród-forrás felé vezető út kavicsozása az időjárás miatt (sok eső) elmaradt, ezt a tél végén, tavasz elején végezzük el, de március 29-re az egyházmegyei keresztútra el fog készülni. A kemence építését januárban folytatjuk.

A képviselő testület 2019. december 18-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület jóváhagyta a védőnői helyettesítésről szóló megállapodást, valamint megtárgyalta a szociális étkezés és falugondnoki szolgálat ellenőrzéséről szóló jelentést. Az ellenőrzés a működést veszélyeztető problémát nem állapított meg, egyedül a falugondok szolgálat szakmai programját kell kis mértékben módosítani.

Döntött a testület arról, hogy a tavasz folyamán egy komplett hangosító berendezést fog vásárolni saját önerőből kb. 150-200.000 Ft értékben.

Döntött a testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet érintő ügyekben is. Az önkormányzat szeretné felújítani a tűzoltó szertár tetőszerkezetét, valamint a nyílászárók kicserélése és a falak külső vakolása is szóba került. Erre az elkövetkezendő 2 évben kerül sor, vagy jövőre, vagy 2021-ben, az önkormányzat bevételeinek függvényében. Továbbá a tűzoltó egyesülettel közösen szeretne készíttetni egy új tűzoltó zászlót a régi szakadt helyett. A zászló készítésének költségét 50-50%-ban állná az egyesület és az önkormányzat. Ez a két fejlesztés szóba kerül az ÖTE december 27-i taggyűlésén is.

Az önkormányzat lakossági felvetésre egy közlekedési tükröt helyez az Erdődy Ilona utca és a Teleki utca kereszteződésébe, mert a néhai Márfi József házától a kereszteződést nehezen lehet belátni és a baleset megelőzése érdekében kerül sor a közlekedési tükör kihelyezésére.

Honlap

Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy megújult községünk honlapja. A régi honlapot Szájer Gergely halála után senki nem gondozta, ezért azt idén októberben megszüntették. A megszüntetés után Ötvös Attila felajánlotta, hogy készít az önkormányzatnak egy új honlapot, majd azt kezeli is az elkövetkezendő időben. Mi köszönettel vettük a felajánlást. Az új honlap elkészült melyen a 2014 utáni és előtti képek is megtalálhatóak. Az új honlapot a www.kemestarodfa.com oldalon találják. Jó böngészést hozzá.

Áramszünet

Értesítem a lakosságot, hogy 2020. január 21-én 08:00 órától várhatóan 16:00 óráig a teljes Fő utcában és a teljes Teleki utcában áramszünet lesz.Az áramszünet oka: a szolgáltatás minőségének javítása.

Könyv

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati pénzéből elkészült a Miród-forrás története című könyvnek az oltárfedéssel kibővített negyedik kiadása. 100 darabot tudtunk nyomtatni belőle. Az új kiadásra azért volt szükség, mert a 2015-ben készült kiadásból nem maradt egy sem és nem tudtunk adni az idelátogató vendégeknek.

A könyvekből 50 db-ot megtartunk különböző rendezvények alkalmára, az idelátogató vendégeknek. Viszont 50 db bárki számára ingyen hozzáférhető. Aki kér könyvet, az jelezze felém, akár telefonon, akár személyesen. Az első 50 kérést tudjuk kielégíteni.

Felhívás

Szeretném kérni a lakosságot, hogy akinek van otthon eldobandó üvege, az most ne a gyűjtő konténerbe dobja bele, hanem szóljon Németh Beáta falugondnoknak, vagy Takó Imrének és elmennek érte. Ugyanis a kemence építése során szükség lesz üvegre, a hő megtartása érdekében. Fehérre és színesre egyaránt. Valamennyi van a kivitelezőnek, de az nem lesz elég. Előre is köszönjük.

M8

A novemberi faluújsághoz képest sajnos rossz hírt kell közölnöm a Kemesmáli utca feloldásával kapcsolatban. A mai napon (december 19) a Duna Aszfalt képviselője arról tájékoztatott, hogy műszaki átvételi problémák miatt a Kemesmáli utca lezárását nem oldják fel decemberben. A feloldás valamikor a tavasz folyamán várható, pontos időpont nincs.

Ezzel kapcsolatban kérem a tisztelt autótulajdonosokat, hogy fokozottan figyeljenek a parkolásra a kemesmáli kanyar környékén, mert az autóbuszok már csak a kanyarban tudnak megfordulni, mivel a kiépített buszfordulót elbontotta a kivitelező. A héten az egyik sofőr már a rendőrséget akarta kihívni a parkolások miatt.

Továbbá fokozott figyelmet kérek az autótulajdonosoktól amiatt is, mert Magyarnádalja után a "Kápolnai" úton és Csákánydoroszló felé a vasúti átjáró előtt forgalmi rend változás történt. Mindkét helyen az utakat szakaszosan lezárták és kerülni, csak a kiépített, de nagyon kanyargós utakon lehet. Balesetmentes közlekedést kívánok.

Kuka ürítési időpontok 2020 első félév:

 • Január: 3-10-17-24-31. Szelektív zsák: január 29 szerda.
 • Február: 7-14-21-28. Szelektív: február 26 szerda.
 • Március: 6-13-20-27. Szelektív: március 25 szerda.
 • Április: 3-10-17-24. Szelektív: április 29 szerda.
 • Május: 1-8-15-22-29. Szelektív: május 27 szerda.
 • Június: 5-12-19-26. Szelektív: június 24 szerda.

Év végi beszámoló 2019

A közmeghallgatáson elhangzottak alapján

 • Tavasszal a munkák a glóbuszhoz vezető út lekavicsozásával kezdődtek: 500.000 Ft
 • Az Erdődy Ilona utcába 5 db LED-es közvilágítási lámpát szereltettünk fel: 114.000 Ft
 • Tavasz folyamán az összes utcanévtáblát kicseréltük a faluban: 650.000 Ft
 • A Magyar Falu program keretében 1.140.000 Ft-ot kaptunk a falugondnok 2018-as és idei fizetésének kompenzálására.
 • A tavasz folyamán a kis Csákányi utca elején a leszakadt vízelvezetőt kicseréltük, majd utána az egész utcát aszfalttal borítottuk. Ugyanebben az időben a Teleki utcában egy 200 méteres járdaszakaszt aszfaltoztunk le. Az aszfaltozási munkák 4.500.000 Ft-ba kerültek.
 • Szintén a tavasszal elkészült az orosz hadisír a taródfai temetőben, melyet a falunapon avattunk fel. A hadisír bekerülési költsége: 476.000 Ft volt.
 • A Kulturális és Faluszépítő Egyesülettel közösen egy kiülőt helyeztünk a játszótérre. A kiülő és a lehelyezésének a költsége: 200.000 Ft.
 • Szeptember végén érkezett a hír, hogy 2.000.000 Ft-ot nyertünk a Leader programban egy 1 éven át tartó gyerek és felnőtt rendezvények lebonyolítására.
 • A játszótérre egy új játszóház felállítása: 149.000 Ft
 • A kemesmáli buszváró felújítása: 50.000 Ft
 • Új adventi fények feltétele: 140.000 Ft
 • A Fő út 33 szám alatti ház értékesítése: 1.000.000 Ft

Pályázatok:

 • Reki pályázat: 390.000 Ft
 • Magyar Falu Program kemesmáli ravatalozó felújítása: 10.160.000 Ft
 • Leader pályázat kemence építés és a hozzá kapcsolódó kiülő, közösségi tér: 3.400.000 Ft
 • Vas Megyei Közgyűléstől nyert összeg: 50.000 Ft
 • NEA pályázat: 1.500.000 Ft
 • Leader gyerekrendezvények 1 éven át: 2.000.000 Ft
 • Autómentes Nap pályázat: 500.000 Ft
 • Nemzeti Kulturális Alap pályázata: 300.000 Ft

Összesen 2019-ben pályázati és fejlesztési pénzek: 27.219.000 Ft

Összesen 2014 októbere után: 159.625.000 Ft

Rendezvények 2019-ben

 • Farsang kupa asztalitenisz verseny
 • Farsangi fánksütés az egyesületek beszámolóival egybekötve.
 • Színházi előadás Zalaegerszegen.
 • Nagypénteki keresztút.
 • Májusfaállítás
 • Falunap.
 • Idősek Napja.
 • Adventi előkészületek.
 • Autómentes napot szerveztünk 2019-ben is, melyen nagyon sokan vettek részt, és amelyen kerékpárok kerültek kisorsolásra.
 • Falukarácsony
 • 2019. áprilisában kirándultunk egy busznyi emberrel Szlovéniába. Az út nagyon jól sikerült, ezért szeretnénk neki hagyományt teremteni.

2020-as tervek

 • A faluközpontban a szabadtéri kemence felépítése
 • Miród-forráshoz vezető út egy részének lekavicsozása
 • Kemesmáli temetőben a ravatalozó felújítása (várhatóan a falunap után, az év második felében).
 • Templom felújítása nyertes pályázat esetén.
 • Művelődési Ház felújítása nyertes Magyar Falu pályázat esetén.
 • Ezen kívül az önkormányzat tervbe vette a Tűzoltószertár felújítását és egy új tűzoltó zászló elkészítését. (Az egyik biztosan megvalósul 2020-ban.)

Eddig tudott, biztosan megvalósuló rendezvények 2020-ban

 • Március 21-én szombaton színházlátogatás Zalaegerszegre. A darab címe: Oscar (vígjáték.)
 • Falukirándulás vagy Bledbe, vagy a Wörthi-tó környékére. Döntés később. A kirándulásra április végén, május elején kerül sor.
 • 2020. március 29-én vasárnap a Szombathelyi Egyházmegye Család Csoportja keresztúti ájtatosságot tart a Miród-forrásnál.
 • 2020. április 10 péntek: Nagypénteki keresztút a Miród-forrásnál.
 • Falunap július 25-én, benne az idén elmaradt Lord koncert. Egyéb programok később.
 • Idősek napja december 5 szombat, kivéve, ha aznap munkanap lesz.
 • Autómentes nap 2020 szeptemberében.
 • Mindeközben egészen szeptemberig folytatódik a Leader pályázatos programsorozat. Például: Farsang, húsvéti előkészületek, májusfaállítás, gyereknap, nyárbúcsúztató.

Az év lezárásaként szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki bármiben segített az önkormányzatnak és személyesen nekem a 2019-es évben, akár fizikai munkával, akár szervezésben, rendezvényekben. Végezetül minden kedves kemestaródfai lakosnak kívánok Békés, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet.

Továbbra is: Hajrá Kemestaródfa!!!!

Kemestaródfa, 2019. 12. 19. Takó Gábor

                                           polgármester