Januári hírlevél

2020.02.10

Kemestaródfai Hírlevél

2020. január

Rendezvények

Február 8 szombat: Ezen a napon ismét megrendezésre kerül a Farsang kupa asztalitenisz torna Zakics Sándor szervezésében és az önkormányzat anyagi támogatásával. A verseny a jobb teremadottságok miatt Vasalján kerül lebonyolításra a Művelődési Házban. Jelentkezni és a pontos program, menetrend miatt érdeklődni Zakics Sándornál lehet.

Február 15 szombat: Farsang. 14 órától farsangi fánksütés a Művelődési Ház Klubhelyiségében. 16 órától Baba-Mama Klub farsangja, jelmezes felvonulás, fényképezés, a finom fánkok elfogyasztása.

18 órától a Művelődési Ház nagytermében egy orvosi előadás lesz. Előadást tart dr. Szecsei Nagy Klára, a keszthelyi kórház adjunktusa. A doktornő december-január hónapban Nigériában volt orvosi misszióban, és a missziós útjáról és az ott tapasztaltakról tart előadást. Az előadásának címe: A szeretet missziója, gyógyítás Nigériában.

Március 21 szombat: Színház Zalaegerszegen. A szokásos éves színházi előadásra indulunk a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházba. Az előadás címe: Oscar. Vígjáték. Az előadás 19 órakor kezdődik. Indulás 17:45-kor a Művelődési Ház elől. A belépő ára 2500 Ft. A buszköltséget az önkormányzat állja. Jelentkezni minél hamarabb, de legkésőbb február 29-ig lehet Németh Beáta falugondnoknál, vagy nálam személyesen, vagy a szokásos telefonszámokon.

Március 29 vasárnap 16 órától a Szombathelyi Egyházmegye Család Csoportja keresztúti ájtatosságot végez a Miród-forráshoz vezető út mentén felállított stációs kereszteknél. Erre az eseményre a helyieket is nagy szeretettel várják.

Április 4 szombat: Délután a Baba-mama Klub rendezvénye, húsvéti előkészületek. Pontos program később.

Április 10-én, nagypénteken a Csákánydoroszlói Egyházközség szokásos keresztúti ájtatossága a Miród-forrásnál. Várható program 17.00 csonka mise a templomban. kb 18.15: A keresztút indulása a templomtól.

Április 25-én szombaton falukirándulás. A tavalyi nagy sikerű falukirándulás után idén is kirándulni hívjuk a kemestaródfai lakosokat. Ezúttal is Szlovéniába látogatunk, csak a tavalyinál messzebbre utazunk, Bledbe és környékére. A buszköltség ingyenes azt teljes egészében pályázati pénzből fedezzük. Hazafelé Trojanánál a híres fánkos helyen az önkormányzat minden utast meghív egy óriás fánkra. Az utasoknak csak a belépőket kell fizetni. Idegenvezetőnk ismét Sipos Éva tanárnő lesz. A kirándulás pontos programját lentebb olvashatják. Jelentkezni Németh Beátánál, vagy nálam lehet a szokott módokon. Jelentkezni minél hamarabb kell, de legkésőbb február 29-ig.

Április 26 vasárnap 17 órától májusfaállítás. Idén is felállításra kerül a falu májusfája. A szokott módon a fát a munkások behozzák az erdőről, majd az asszonyok feldíszítik szalagokkal, míg végül a férfiak gépi erő segítségével felállítják.

Május 1 egyházmegyei zarándoklat. A Szombathelyi Egyházmegye idén is meghirdeti az egyházmegyei zarándoklatát. Az elmúlt években nem mentünk közösen autóbusszal, idén viszont lesz lehetőség közös autóbuszos zarándoklatra. A zarándoklat a tolna megyei Bátán lesz a Szent Vér kegyhelyen. Az indulás kb. 6 órakor lesz Kemestaródfáról a Művelődési Ház elől. Az utazás költsége 8000 Ft/fő. Lehet zarándokcsomagot is igényelni, annak a költsége kb. 1000 Ft lesz. Jelentkezési határidő február 29. Ha nem telik be a busz jelentkezni később is lehet, de zarándokcsomagot csak az igényelhet, aki február 29-ig jelentkezett, mert a csomag elkészítéséhez le kell adni a megrendelést.

Május 27-június 1: Csíksomlyói Búcsú. Idén is lehetőség van ellátogatni a magyarság legnagyobb egyházi rendezvényére a Csíksomlyói búcsúra. A program alább olvasható. Jelentkezni lehet a program alján lévő telefonszámokon, de aki akar, nálam is jelentkezhet.

Minden rendezvényre és útra, minden kedves kemestaródfai lakost sok szeretettel várunk.

Munkák

Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a Miród-forráshoz vezető út lekavicsozása január közepén megtörtént. A munka tavaly ősszel a sok eső miatt elmaradt, de most a szárazabb időben el tudtuk végezni a munkát. A kavicsozás 150.000 Ft-ba került.

Az önkormányzat vásárolt 300 kg zsákos aszfaltot, amellyel január végén a Fő utcában található lyukakat kikátyúzta. Az aszfalt 60.000 Ft-ba került. A Sass János háza előtti útszakaszon is kijavítottuk a hibákat, de ott a tavaly év végi, az E-ON által végzett oszlopcserék miatt az aszfalt nagyon megsérült, valamint rengeteg föld is került az útra. Próbálunk valami megoldást találni az úthibára.

A Közlekedési Hatóság kötelezte az önkormányzatot, hogy a Temető utcába, az Erdődy Ilona utcába és a kis Csákányi utcába új közlekedési táblákat tegyünk ki a régi kopottak helyett, valamint egyéb új táblák kitételére is kértek bennünket. Az önkormányzat a táblacseréket megrendelte, a táblák cseréje megtörtént, mely az önkormányzatnak 110.000 Ft-ba került. Ide tartozik még, hogy a közmeghallgatáson felmerült problémára a közlekedési tükör megérkezett, azt a közeljövőben kihelyezzük az Erdődy Ilona utca északi végéhez.

A faluközpontban megkezdődött a kemence falazása. Remélhetőleg jövő héten be is fejeződik a kemence építés, és a térkövezéssel folytatódnak majd a munkák.

Pályázatok

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap-hoz benyújtott pályázat sikeres lett, 2.352.000 Ft-ot nyertünk. A pályázati összegből beszerzésre kerül egy komplett hangosító berendezés, kifizetjük belőle a falukirándulás buszköltségét, valamint könyvkiadásra is fordítunk belőle. A falunapi teljes költség kifizetésre kerül a pályázati pénzből, mint pl. biztonsági szolgálat, mobil WC-k, színpad technika, és a mentőszolgálat. Az egész falunapi rendezvény, az elmaradt LORD koncerttel együtt teljesen ingyenes lesz az önkormányzatnak.

A 2020-as Magyar Falu Program pályázatai még nem kerültek kiírásra. Információink szerint erre február végén kerülhet sor. Bejelentették, hogy civil szervezetek is nyújthatnak be pályázatot a Magyar Falu Programba. A Tűzoltó Egyesület az önkormányzat koordinálásával pályázatot nyújt be a tűzoltó szertár felújítása és kibővítése céljából. A tervek és a költségvetés elkészült, a pályázat benyújtásra kerül. Az önkormányzat pedig a tavalyi évhez hasonlóan a Művelődési Ház felújítására adja be a pályázatát.

A templom pályázatról még nincs hír, remélhetőleg februárban előrelépés történik az ügyben.

Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a Leader programba. A pályázható legmagasabb összeg 4 millió Ft. A pályázati összegből a volt polgármesteri hivatal helyiségét és annak előterét kívánjuk felújítani és fejleszteni, valamint utcabútorokat is szeretnénk vásárolni. A pályázat benyújtására február 15 és március 1 között lesz lehetőség.

Továbbá szintén szeretnénk pályázatot benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, "30 éve szabadon" Emlékbizottsága által kiírt Antall Józsefről elnevezett felhíváshoz. A pályázatban a rendszerváltás 30. évfordulójára szeretnénk megemlékezni. Mivel Kemestaródfa határfalu ezért bőven kivette a részét az NDK-soknak a határon való átkeléséből, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy erről a 30 éve történt eseményről méltón szeretne megemlékezni. A pályázatban egy emlékmű építésének a költségét, az emlékmű avatásának a költségét, egy konferenciának a költségét, valamint egy őszi fertőrákosi, soproni kirándulásnak a költségét teszi bele. A pályázatot február legelején adjuk be, bízunk a sikeres pályázatban.

Testületi döntések

A képviselő testület január 30-i ülésén döntött szociális kérdések, lakhatási és egyéb támogatásokról. A testület mindenkinek pozitívan bírálta el a kérelmét.

A képviselő testület tárgyalt Kemestaródfa község 2020-as költségvetésének főbb számairól. A végleges költségvetést a februári ülésen fogadja majd el. Döntött a testület a Kulturális és Faluszépítő Egyesület támogatásáról, valamint sporttámogatásokról is. Továbbá döntés született bérrendezésekről, a kötelező béremelkedések végrehajtásáról.

Az önkormányzat pénzügyi egyenlege 2020.01.30-án 16.592.000 Ft. Ezen kívül az autómentes nap 500.000 Ft-os pályázati összegét még nem kaptuk meg.

A Képviselő-testület elfogadta a Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexét is.

Könyv

Mint fentebb olvashatták a pályázaton nyert összegből félretettünk egy nagyobb összeget egy könyv kiadására. December elején keresett meg Egyed Gyula és Egyed Gyuláné, hogy lenne 2 kézirata Kemestaródfáról, olvassam el, mit szólok hozzájuk. Az egyik egy anekdota összeállítás, kemestaródfai emberekről, és érdekes, mulatságos eseményekről, történetekről. A másik pedig történeti, de inkább néprajzi gyűjtemény a községről. A két kézirat nagyon jó szakmai anyag. Közben 1999 óta, amikor megjelent a Kemestaródfa története című kis füzet, rengeteg anyag gyűlt össze Kemestaródfáról nálam. Ezért azt ajánlottam Egyedéknek, hogy írjuk meg közösen és kompletten Kemestaródfa történetét. Ez meg is valósul, jelen pillanatban is folyamatban van. A könyvet megpróbáljuk a falunapra elkészíteni, de ebben az évben mindenképpen elkészül. A könyvet mindhárman ingyen írjuk, a nyomdai költséget pedig pályázati pénzből fedezzük, az önkormányzatnak nem kerül pénzébe.

Anyakönyvi hírek

Sajnálattal tudatjuk, hogy Németh Jánosné, született Zsámpár Rozália életének 88. évében 2019. december 21-én elhunyt. Temetése január 10-én volt a taródfai temetőben. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat!

Sajnálattal tudatjuk, hogy Tóth Tibor (Stájer) volt kemestaródfai lakos 2019. december 27-én, életének 72. évében Szombathelyen elhunyt. Temetése január 18-án volt a taródfai temetőben. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat!

Kirándulások

BLED-BOHINJ

Bled Szlovénia egyik ékszerdoboza, híres fürdőváros a bledi tó partján csodálatos környezetben. Itt található Szlovénia legősibb vára, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik nemcsak a tóra és a szigetre, hanem a környező hegyekre is.

Miután fentről és lentről is megcsodáltuk a tavat, áthajózunk a szigetre. A hajózás a helyi "gondolával", azaz pletnával történik. A szigeten áll egy középkori templomocska, aminek harangját megkongatva, teljesül egy kívánságunk. Tovább utazva a hegyek között megismerkedünk a Trigláv Nemzeti Park központjában fekvő Bohinj helységgel, illetve a bohinji tóval, aminek szépsége vetekszik a bledi tóval. Ezután kb.20-25 perces erdei gyalogtúra keretében látogatja meg a csoport a Száva folyó 78 m magas forrás-vízesését. Hazafelé Trojánában megkóstolhatjuk a messze földön híres trojánai fánkot.

Belépők:

Vár: csoportos belépő : felnőtt: 10.50 € gyerek 14 éves korig: 4.50 €.

Pletna: kb.12-15 €

Templom: 6 €.

A vízesésnél úthasználati díj van, felnőttnek 3 €, gyerek 1.50 (7-14 év), egyetemista, középiskolás: 2.50.

Összesen kb: 32€. ..10.500 Ft.

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ

Időpont: 2020. május 27-június 1-ig (6 nap, 5 éjszaka) Szállás: 1 éjszaka Csernakeresztúron a falusi turizmus keretében, 4 éjszaka Csíkszeredán a Merkúr hotelban. Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)

1.nap: Indulás kora reggel. Határátlépés Nagylaknál. Első helyszín Arad, ahol a Szabadság-szobor és az Aradi vértanúk emlékművénél emlékezünk hőseinkre. A város nevezetességeit, a városháza, a színház, a kultúrpalota, minorita templom, és a vár épületeit is látni fogjuk.Majd Déván felvonóval felmegyünk "Kőmíves Kelemen várába", ahonnan jó idő esetén szép kilátás nyílik a környékre. Vacsora és szállás Csernakeresztúron családoknál. A falu a falusi turizmus egyik központja.

2.nap: Reggeli után indulás Gyulafehérvárra. Itt a csoport meglátogatja a 13. századból származó Szent Mihály katolikus székesegyházat, ahol többek között Hunyadi János és fia László, valamint János Zsigmond, Izabella királyné és Márton Áron síremléke is található. Balázsfalván és Medgyesen keresztül utazunk Székelykeresztúrig. Itt megállunk Gyárfás kúriánál, ahol Petőfi az utolsó éjszakáját töltötte. Székelyudvarhelyen keresztül érkezünk az esti órákban szállásunkra Csíkszeredába.

3.nap: Ezen a napon felkeressük a páratlan lelki élményt nyújtó csíksomlyói kegytemplomot. Brassó megyébe látogat a csoport. Prázsmáron a Világörökség részét képező szász erődtemplom vár bennünket. Brassóban a város legfőbb nevezetessége a Fekete templom és szőnyeggyűjteménye, valamint a belváros nyújt maradandó emléket.

4. nap: Csíksomlyói búcsú napja. A katolikus magyarok legnagyobb találkozója, ahol többszázezer ember jelenik meg. Aki nem szeretne felmenni a Nyeregbe, a templom kertjében is követheti a misét hangosításon keresztül. Elmondhatatlan élmény és érzés, amit csak itt lehet megtapasztalni. A mise után is szabadprogram a búcsúban, illetve a városban. Egy csoport reggel 8 órakor indul fel a Nyeregbe. Nyilván, aki jó helyre szeretne kerülni, közel az oltárhoz, annak ajánlom ezt a közös indulást. De egyébként mindenki szabadon döntheti el, hogy mikor indul a szentmise helyére. A szentmise ottani idő szerint 12.30-kor lesz. A búcsú napján este a szállodában, a vacsora után kb. 19.00-tól lesz egy kis táncos mulatság, ami már hagyományosnak tekinthető ebben a szervezésben.

5. nap: Reggeli után indulunk a Gyergyói medencébe. Marosfőn, Gyergyószentmiklóson keresztül megyünk a Gyilkos-tó és a Békás-szoros bámulatosan szép vidékére. A döbbenet ezen a napon sem marad el, hiszen az út során páratlan élményben lesz részünk. Útközben Madéfalván megállunk a madéfalvi tragédia emlékművénél. Hazaérkezés várhatóan 18 órakor lesz a szállásunkra. Majd onnan autóbusszal elmegyünk és részt veszünk a 19 órakor kezdődő pünkösd vasárnapi ünnepi szentmisén a csíksomlyói kegytemplomban.

6.nap: Reggeli után indulunk hazafelé. Előbb Farkaslakára érkezünk, ahol tiszteletünket tesszük Tamási Áron sírjánál, valamint vásárlási lehetőség lesz. Tovább utazunk Korondra, ahol mindenki kedvére vásárolhat a bőséges kínálatban vagy nézelődhet. A vásárlás után kb. 13 óra körül indulunk haza Nagyváradon keresztül. Érkezésvárhatóan az éjfél utáni órákban.

Az út során sok látnivalóban lesz részük, amiről folyamatosan tájékoztatást kapnak.

Részvételi díj: 41.000 Ft és 140 euró (buszköltségek, idegenvezetés, szállás, reggeli, vacsora)

Belépő: kb.50 lei

Jelentkezés: Sipos Éva 30/ 2882-104 Molnár Lajos 30/747-9654

Utazzunk együtt a magyarság legnagyobb egyházi ünnepére. Mindenkit sok szeretettel várunk!!!

Orvosi rendelés

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy 2020. február 1-től 2020. február 29-ig a háziorvosi rendelést Dr. Beke Katalin látja el.

Dr. Beke Katalin Vasalján az alábbi időpontokban rendel:

Kedd: 13.00-15.00

Csütörtök: 09.00-11.00

Körnap: minden héten, kedden Magyarnádalja: 15.10-15.50

Pinkamindszent: 16.00-16.40

Kemestaródfa: 16.50-17.30

Kérjük a Tisztelt betegeket, hogy a vasaljai rendelésre és a körnapra a lehetőség szerint a rendelési idő kezdetére érkezzenek.

A doktornő Körmenden (Rákóczi F. u. 5-7.) a következő időpontokban rendel:

Hétfő: 09.00-13.00

Kedd: 09.00-13.00

Szerda: 09.00-12.00

Csütörtök: 14.00-17.00

Péntek: 09.00-12.00

Kérjük a betegeket a fenti címen szíveskedjenek a rendelést felkeresni. A körmendi rendelő a 94/594-298 telefonszámon hívható. A doktornő a gyermekek és csecsemők ellátását is elvégzi a rendelési idejében. A tanácsadást és a csecsemők oltását, valamint a rendkívüli eseteket - a védőnővel történt egyeztetést követően - Dr. Abdel Hameed látja el a Körmendi rendelőben:

/telefon: 94/410-292/.

Rendelési idő: hétfő: 08.30-13.00

kedd: 09.00-11.30

szerda: 09.00-11.30

csütörtök: 13.00-15.00 -tanácsadás

15.00-17.00

péntek: 09.00-11.30

Beutaló és gyógyszer felírásra a rendelési időn kívül minden héten hétfőn és szerdán délelőtt 09.00-12.00 óráig, pénteken délelőtt 10.00-12.00 óráig Vasalján a Háziorvosi rendelőben van lehetőség Móricz Júlia asszisztensnél.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy szakmai rendezvény miatt 2020. február 14-én (pénteken) a háziorvosi szolgáltatók rendelése szünetelni fog. Ezen a napon egész napos orvosi ügyelet lesz. Kérem, sürgős és indokolt esetben az orvosi ügyeletet szíveskedjenek felkeresni.

Az ügyelet címe: 9900 Körmend, Rákóczi u. 92. (a Mentőállomás épülete)

Az ügyelet telefonszáma: +36-94/311-100 (vagy a 112-es segélyhívó)

Kérem szíves megértésüket.

Sport

Zakics Sándor írása

Az asztalitenisz bajnokságban idegenben játszottuk a következő 3 meccsünket. Celldömölkre mentünk, ahol az újonnan elkészült csarnokban először álltunk asztalhoz. A korai kezdés miatt Gabi nem tudott jönni, így Pajor Patrik kapott lehetőséget. A párost Vili és Ricsi simán, 3-0-ra megnyerte, itt látszott, hogy az egyéni mérkőzésekkel sem lesz gond. Vili a tőle megszokott rutinnal gyűjtötte be mindhárom egyéni győzelmét, Ricsi és Patrik egy-egy szoros meccsen alul maradtak, ettől még nagy arányú győzelem született. Győztek: Pajor V. 3, Zakics R. 2, Pajor P. 2, Pajor V. - Zakics R. páros.

Következő mérkőzésünk Kőszeg ellen volt. Gabi ide sem tudott eljönni, de úgy éreztük nélküle is sima győzelem lesz. Vili és Ricsi itt is simán hozta a párost. Az ellenfél csapatában asztalhoz állt egy korábbi NB3-at is megjárt rutinos játékos, Karádi Laci, de nem tudott annyit hozzá tenni a pároshoz, hogy nyerjenek. Ricsi nagyon szép játékkal megverte ezt a játékost, ezzel el is dőlt a győzelem sorsa. A végén kicsit kiengedtünk, Ricsi el is vesztett egy mérkőzést egy olyan hölgy játékos ellen, aki eddig még senkit nem vert meg, de ezen már nem múlott. Győztek: Pajor V. 2, Zakics R. 2, Pajor P. 1, Pajor V. - Zakics R. páros.

Egy korábbról elmaradt mérkőzést pótoltunk Egyházashetyén. Ahogy mi úgy ők is veretlenek voltak a mérkőzés előtt. Gabi és Vili játszották a párost, de sajnos nem tudtak jól összedolgozni, simán kikaptak. Gabit ez nem viselte meg, ő szettveszteség nélkül begyűjtötte a 3 egyéni győzelmet. Ricsinek ezen a napon nem ment a játék, cserét kért, de Patrik sem tudott nyerni. Vili utolsó mérkőzésén múlott, hogy esetleg döntetlenre mentsük a végeredményt. Vili már 2-0-ra vezetett Zolnai Attila ellen, de sajnos nem tudott végig koncentráltan játszani, kikapott 2-3-ra. Ezzel sajnos az első helyezésünk elúszott, de majd a tavaszi szezonban visszavágunk. Győztek: Pajor G. 3, Pajor V. 1

A Nemeskolta elleni elmaradt mérkőzést még nem tudjuk mikor játsszuk le, ahogy azt sem, hogy a tavaszi forduló mikor kezdődik.

CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS VIII. - KEMESTARÓDFA-GASZTONY : 2-8

KŐSZEG SE - KEMESTARÓDFA-GASZTONY : 4-6

SAMOTT 97 EGYHÁZASHETYE - KEMESTARÓDFA-GASZTONY : 6-4

SAMOTT 97 EGYHÁZASHETYE - KEMESTARÓDFA-GASZTONY : 6-4

Vas Megye 2. osztály asztalitenisz

Hely Csapat M GY D V Meccsarány Különbség Pont

1 SAMOTT 97 EGYHÁZASHETYE 10 9 1 0 69 31 38 19

2 KEMESTARÓDFA-GASZTONY 9 7 1 1 61 29 32 15

3 NÁRAI SPORTKÖR 10 6 3 1 64 36 28 15

4 NEMESKOLTA SE 9 6 1 2 56 34 22 13

5 CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS VIII. 9 5 1 3 51 39 12 11

6 SZAK III. SI. 9 3 1 5 43 47 -4 7

7 IKERVÁR 8 3 1 4 37 43 -6 7

8 Szarvaskend 8 3 0 5 43 37 6 6

9 SZENTGOTTHÁRDI VSE II 10 2 0 8 38 62 -24 4

10 NÁDASD KSE 10 1 1 8 29 71 -42 3

11 KŐSZEG SE 10 1 0 9 19 81 -62 2


Szentgotthárdon tavaly év végén ismét megrendezték a városi nyílt asztalitenisz bajnokságot, ahol többen is neveztünk. Én a nyílt egyéni kategóriában 2. helyezést, sorsolt párosban pedig 1. helyezést értem el Háklár Zolival (Szentgotthárd) párban. Sajnos a többiek a csoport küzdelmek után kiestek. Az év elején Ricsivel részt vettünk Nagycenken egy családi pingpong versenyen, ahol a szép számú és komoly játékerőt képviselő játékosok közt 1. helyezést értünk el.

Idén is megrendezzük a Farsang kupa amatőr asztalitenisz versenyünket, február 8-án szombaton, Vasalján. Gyermek, hobbi, amatőr és a nagy kedvenc sorsolt páros kategóriákkal. Szeretettel várjuk a lelkes nevezőket.

A teke bajnokság őszi fordulójának utolsó két mérkőzéséből egyet nyertünk, egyet vesztettünk. A Tikk-Takk nevű csapat tagjai nagyon lelkesek, de tartalékos csapattal, nem túl kimagasló fa eredményekkel is nagy különbségű győzelem született. A Kati Bisztró csapata ellen semmi nem jött össze nekünk, pedig az utóbbi időben rendre elvertük őket, ez most nem sikerült. Továbbra is közel vagyunk a dobogós célkitűzéshez a jelenlegi 4. helyezésünkkel. A bajnokság 3 hét múlva folytatódik.

Kemestaródfa, 2020.01.31

Takó Gábor

polgármester